wrz
25

Катэхеты сустрэліся ў Гродне

Tekst jest w trakcie tlumaczenia na polski

Więcej…

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.