8 października: święcenia diakonatu na Dziewiatówce (Grodno).

Drukuj
8 października: święcenia diakonatu na Dziewiatówce (Grodno).
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.