Kronika

Drukuj

1989 - 1991

25 lipca 1989 r.
Stolica Apostolska utworzyła dla katolików na Białorusi Diecezję Mińską i powołała na jej biskupa ks. Tadeusza Kondrusiewicza, mianując go Administratorem Apostolskim. Ks. Tadeusz Kondrusiewicz urodził się w Odelsku, pełnił funkcję proboszcza w kościele Franciszkańskim za Niemnem.

1 września 1990 r. 
W Grodnie otworzono Wyższe Seminarium Duchowne. Na patronów seminarium wybrano: Najświętszą Marię Pannę Niepokalanego Poczęcia, św. Michała Archanioła i św. Judę Tadeusza, Apostoła.

15 grudnia 1990 r. 
Kościół farny został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do rangi Bazyliki Mniejszej.

13 kwietnia 1991 r. 
Erygowanie Diecezji Grodzieńskiej przez papieża Jana Pawła II. Diecezja Grodzieńska weszła w skład archidiecezji Mińsko – Mohylewskiej na prawach sufraganii. Granicami diecezji są granice województwa grodzieńskiego. Tegoż dnia Ojciec Święty Jan Paweł II mianował proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie, ks. Aleksandra Kaszkiewicza, biskupem nowo utworzonej diecezji. Hasłem posługi biskupiej są słowa: "Jezu, ufam Tobie". Bazylika Mniejsza w Grodnie stała się katedrą diecezji grodzieńskiej.

23 maja 1991 r.
Odbyła się konsekracja biskupia ks. Aleksandra Kaszkiewicza w bazylice katedralnej w Grodnie. Aleksander Kaszkiewicz urodził się 23 września 1949 r. we wsi Podgajdzi, w parafii Ejszyszki Archidiecezji Wileńskiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kownie i dnia 30 maja 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1976-1981 ks. Aleksander Kaszkiewicz pracował w Poniewieżu jako wikariusz. W roku 1981 został proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie. 14 czerwca 2006 r. został wybrany na przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi. Stoi na czele Rady do spraw Młodzieży i Rady do spraw Wychowania Katolickiego.

sierpień 1991r.
I ogólnodiecezjalny wyjazd wiernych Diecezji Grodzieńskiej do Częstochowy na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

 9 października 1991 r.
Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie odwiedzili ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz i ks. bp Kazimierz Świątek. Ksiądz prałat Stanisław Kuczyński otrzymał tytuł infułata.

   
1992 - 1993

12 stycznia 1992 r.
W bazylice katedralnej w Grodnie odbyły się pierwsze w historii nowo utworzonej diecezji święcenia kapłańskie, których udzielił ks. bp Aleksander Kaszkiewicz diakonowi Anatolemu Markowskiemu.

1993
Peregrynacja obrazu Matki Bożej Budsławskiej w diecezji grodzieńskiej. Wierni poszczególnych parafii diecezji przez całą dobę adorowali obraz Matki Bożej.

10 lipca 1993
Poświęcenie kościoła p.w. św. Elżbiety Węgierskiej i Miłosierdzia Bożego w Podorosku. Poświęcenia dokonał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

15 września 1993
Werni naszej diecezji oraz klerycy grodzieńskiego WSD uczestniczyli w spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II w Wilnie.

25 listopada 1993
Na prośbę biskupa oraz wiernych Stolica Apostolska swoją bullą nadała Diecezji Grodzieńskiej patronów. Główną Patronką została Matka Boża Ostrobramska (16 listopada), drugorzędnymi patronami diecezji zostali: św. Kazimierz, królewicz (4 marca) oraz św. Maksymilian, kapłan i męczennik (14 sierpnia).

    1994 - 1995


8 grudnia 1994
W katedrze grodzieńskiej ks. bp. Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu klerykom: Józefowi Staniewskiemu, Andrzejowi Borodziczowi, Józefowi Hańczycowi, Janowi Kremisowi, Antoniemu Klimantowiczowi.

14 grudnia 1994
W katedrze grodzieńskiej odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. kardynała Kazimierza Świątka. W Uroczystej Mszy Świętej wzięli udział ks. abp Agostino Marccetto, nuncjusz apostolski na Białorusi i ks. bp. Aleksander Kaszkiewicz.

 9 kwietnia 1995
W Lidzie odbył się Diecezjalny Dzień Młodzieży, podczas którego po raz pierwszy wystąpił seminaryjny zespół AVE.

 17 czerwca 1995
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz po raz pierwszy udzielił święceń kapłańskich wychowankom WSD w Grodnie. Święcenia kapłańskie przyjęli dk. Józef Staniewskij i dk. Józef Hańczyc.

17 października 1995
Konsekracja kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Piaskach. Mszy św. przewodniczyli abp Tadeusz Kondrusiewicz oraz ks. bp Błażej Kruszyłowicz ze Szczecina, pochodzący z tej parafii.

 1996  


25 marca
Jego Ekscelencja ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił nowo wybudowany Dom zakonny SS. Nazaretanek w Grodnie.

4 maja
Z okazji pięciolecia diecezji w Wojewódzkim Pałacu Kultury Związków Zawodowych odbyło się sympozjum naukowo – duszpasterskie. Podczas spotkania zostały odczytane referaty o sytuacji Kościoła na Białorusi w różnych okresach historii.

 8 maja
Zmarł ks. infułat Stanisław Kuczyński, pronotariusz apostolski, wikariusz generalny, pierwszy rektor WSD w Grodnie. Mszę św. pogrzebową odprawiono w kościele Znalezienia Krzyża św. w Grodnie. Ciało zmarłego spoczęło na cmentarzu parafialnym Olkowicze (archidiecezja Mińsko-Mohylewska).

17 – 19 maja
W parafii Lida – Słobódka odbył się diecezjalny zjazd młodzieży. Podczas spotkań młodzież zapoznała się z zagrożeniem działalności sekt w naszej diecezji.

24 maja
Jubileusz 350-lecia kościoła w parafii Dziatłowo.

10 lipca
W par. Lida – Rybinowskiego odbyło się poświęcenie krzyża i placu pod budowę kościoła pw. Świętej Rodziny.

15 września
W Ostrowcu odbyło się poświęcenie kościoła pw. Krzyża Świętego.

 12 października
W Ostrynie odbyło się poświęcenie nowego kościoła pw. Św. Teresy, a także kościelnych dzwonów.
1997

2 marca
Ukazanie się pierwszego numeru diecezjalnej gazety "Słowo Życia". Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz zwrócił się do wiernych ze słowami zachęty: "Zatroszczcie się, aby ["Słowo"] znalazło się w naszych domach, by było czytane".

19 marca
W uroczystość św. Józefa w parafii Kamionka przez ks. bpa Aleksandra na prawie diecezjalnym zostało erygowane Zgromadzenie Sióstr Matki Miłosierdzia. W tym dniu w obecności księdza biskupa siostry odnowiły śluby wieczyste, otrzymały poświęcone obrączki na znak zaślubin z Chrystusem oraz tekst Konstytucji Zgromadzenia.

1 maja
Ks. bp Aleksander po poświęceniu dzwonu i placu pod budowę kościoła w Skidlu odprawił pierwszą Mszę św. w tymczasowej kaplicy.

15 maja
W parafii Wniebowzięcia NMP w Kopciówce ks. bp Aleksander poświęcił dzwon, który nazwano "Maryja".

7 czerwca
Ks. bp Aleksander poświęcił kaplicę w Żytomli.

14 czerwca
W kościele katedralnym w Grodnie diakoni Wiktor Subiel, Stanisław Łaban i Kazimierz Wojniusz otrzymali z rąk ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza święcenia kapłańskie.

20 czerwca
Ks. bp Aleksander poświęcił nowo wybudowaną kaplicę w Starej Wsi (par. Dereczyn).

21 czerwca   
Rozpoczęcie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej.

21 września
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Łoszy (par. Gudogaj).

12 października
W bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich absolwentom grodzieńskiego WSD: dk. Aleksandrowi Sosnowskiemu (Rohoźnica), dk. Jerzemu Fiedukowi (Wołkowysk), dk. Aleksandrowi Pietrowiczowi (Oszmiana), dk. Józefowi Bogdziewiczowi (Nowy Dwór).

8 listopada
We wsi Kwatery (par. Brzostowica Wielka) ks. bp Aleksander dokonał poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy pw. Matki Bożej Miłosierdzia.

9 listopada
Ks. bp Aleksander poświęcił kamień węgielny pod budowę kaplicy w Podlipkach.

16 listopada
W uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił nową kaplicę przebudowaną z dawnego przedszkola w Mostwiliszkach (par. Oszmiana). Na uroczystość przybył także ówczesny ordynariusz diecezji radomskiej ks. bp Edward Materski.

22-23 listopada
W Oszmianie odbyło się modlitewne spotkanie młodzieży. Jego hasłem były słowa: "Nauczycielu - gdzie mieszkasz? – Chodźcie, a zobaczycie". (J 1, 35-39)

23 listopada
W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla ks. bp Aleksander poświęcił nowo wybudowany kościół pw. Chrystusa Króla w Jeziorach.

8 grudnia
W Lidzie uroczystość sióstr niepokalanek zgromadziła wokół ołtarza wielu kapłanów pod przewodnictwem ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza. Siostry obchodziły 75 lat swojej pracy w Lidzie.

1998

24 stycznia
W bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu klerykom: Janowi Bołtrukiewiczowi (par. Mikielewszczyzna), Olegowi Dulowi (par. Zabłoć), Aleksemu Romańczukowi (par. Udział).

4 marca
Prezydent Republiki Białoruś Aleksander Łukaszenko złożył wizytę w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie, gdzie zwiedził gmach seminaryjny: kaplicę, refektarz, sale wykładowe oraz część mieszkalną.

25 kwietnia   
W kościele Pobernardyńskim w Grodnie ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu 6 alumnom naszego seminarium.

26 kwietnia
W parafii Rohoźnica, w kościele pw. NMP Królowej Polski, miała miejsce konsekracja ołtarza. Konsekratorami byli ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz i ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

27 kwietnia
W Niecieczy (dek. Lida) na dniu skupienia sióstr zakonnych pracujących w Diecezji Grodzieńskiej był obecny ks. abp Dominik Hruszowski, nuncjusz apostolski na Białorusi.

30 kwietnia – 3 maja
W Wołkowysku odbyły się Dni Modlitwy Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej. Było to V Spotkanie Młodych.

12 maja
Uroczyste zakończenie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w Diecezji Grodzieńskiej i przekazanie jej archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej.

18 maja  
W parafii Onżadowo, w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa, ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił nowy dzwon, który nazwano "Józef, Maryja".

30 maja
W bazylice katedralnej w Grodnie odbyły się święcenia kapłańskie. Mszy Świętej przewodniczył ks. abp Dominik Hruszowski, nuncjusz apostolski na Białorusi. Święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza przyjęli: dk. Czesław Pawlukiewicz (Podbrodzie), dk. Andrzej Radziewicz (Raduń) i dk. Paweł Szańczuk (Mikielewszczyzna).

6 czerwca
Szostakowce (dek. Szczuczyn) i okolice przeżywały uroczystość poświęcenia nowej kaplicy. Świątynię pw. Miłosierdzia Bożego poświęcił ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

 10 czerwca
Po ciężkiej chorobie zmarł pierwszy ojciec duchowny WSD w Grodnie ks. Michał Woroniecki.

29 czerwca
Odbyły się uroczyste obchody 500–lecia parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Hoży.

4 lipca
W Trokielach ks. abp Dominik Hruszowski ogłosił o mianowaniu ks. Antoniego Dziemianki biskupem pomocniczym Diecezji Grodzieńskiej.

29 września
W bazylice katedralnej w Grodnie odbyła się konsekracja ks. bpa Antoniego Dziemianki.

27 października
W Grodnie odbył się Diecezjalny Zjazd Rodzin. Obecni byli przedstawiciele każdej parafii.

14 listopada
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz w kościele Pobernardyńskim w Grodnie udzielił święceń diakonatu siedmiu alumnom WSD.

17 listopada
W Skidlu odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego w mury kościoła pw. Świętego Józefa Rzemieślnika.

6 grudnia
W parafii w Mirze, we wspomnienie św. Mikołaja, ks. bp Antoni Dziemianko podczas Mszy Świętej poświęcił obraz św. Mikołaja.

12 grudnia
W bazylice katedralnej w Grodnie odbyły się święcenia kapłańskie diakonów: Jana Bołtrukiewicza (Mikielewszczyzna) i Andrzeja Gorbacza (Iwie).

                                                           1999 rok
15 lutego
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia kaplicy w nowym Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Grodnie.

18 lutego
W Kamionce podczas uroczystej liturgii ks. bp Aleksander Kaszkiewicz odczytał list nominacyjny Stolicy Apostolskiej o nadaniu ks. kanonikowi Józefowi Grasewiczowi tytułu Prałata Jego Świątobliwości.

24 kwietnia
W kościele Pobernardyńskim w Grodnie ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu 9 alumnom WSD w Grodnie.

30 kwietnia – 2 maja
Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Grodnie.

12 maja
W Szczuczynie ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu Wiktorowi Zaniewskiemu – alumnowi seminarium OO. Pijarów.
26 - 27 maja
W Wasiliszkach odbył się Festiwal Piosenki Religijnej.

31 maja
W Lidzie-Słobódce odbyło się I Diecezjalne Spotkanie Służby Liturgicznej Ołtarza.

3 czerwca
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił ołtarz główny w kościele SS. Niepokalanek pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu.

7 czerwca
Pielgrzymi z Grodna spotkali się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Ełku.

26 czerwca
W grodzieńskiej bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił sakramentu kapłaństwa 5 diakonom.

28 czerwca
Z Grodna wyruszyła I piesza pielgrzymka do Trokiel. Hasłem pielgrzymowania były słowa: "Z Maryją w nowe tysiąclecie".

12 lipca
Grodno-Wiśniowiec: poświęcenie placu pod budowę kościoła pw. Miłosierdzia Bożego.

12 września
W Wierejkach odbyło się poświęcenie kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny. Poświecenia dokonał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Na Mszy św. był obecny także ks. bp Edward Materski z Radomia.

16 października
W katedrze grodzieńskiej 4 prezbiterów otrzymało święcenia kapłańskie. Święceń udzielił pasterz diecezji.

30 października
Ks. bp Antoni Dziemianko w kościele Pobernardyńskim w Grodnie udzielił święceń kapłańskich siedmiu diakonom.

31 października
W Podlipkach ks. abp Stanisław Szymecki, metropolita białostocki, przy współudziale księży biskupów Aleksandra i Antoniego dokonał poświęcenia kościoła Matki Bożej Miłosierdzia.

 25 grudnia
W katedrze grodzieńskiej odbyła się inauguracja Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa w naszej diecezji.

2000 rok
5 marca
Rzym: uroczystości beatyfikacyjne sióstr nazaretanek z Nowogródka. W uroczystościach wzięła udział liczna grupa pielgrzymów z naszej diecezji.

13 marca
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił w Szczuczynie święceń kapłańskich ks. Wiktorowi Zaniewskiemu. Były to pierwsze święcenia kapłańskie wśród miejscowych powołań ojców pijarów.

19 marca
W katedrze grodzieńskiej odbył się jubileuszowy zjazd rzemieślników naszej diecezji. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. bp Antoni Dziemianko.

7 maja
Jubileuszowe spotkanie pracowników Straży Pożarnej w naszej diecezji. Mszy św. przewodniczył ks. bp Antoni Dziemianko, a przy ołtarzu stanęło około 40 strażaków w galowych mundurach.

11 maja
Na osiedlu Południowy w Grodnie odbyła się konsekracja kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Mszy św. przewodniczył ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz.

13 maja
W katedrze grodzieńskiej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu jedenastu kandydatom do kapłaństwa.

3 czerwca
W katedrze grodzieńskiej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich 6 nowym diakonom.

11 czerwca
Poświęcenie kościoła Wniebowzięcia NMP w Kopciówce. Mszy św. przewodniczył ks. bp Kazimierz Ryczan z Kielc.

23 – 25 czerwca
I Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w Grodnie.

24 czerwca 
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz w Smorgoni udzielił sakramentu kapłaństwa dk. Aleksandrowi Jaszewskiemu ze zgromadzenia księży Salezjanów.

26 – 28 czerwca  
I Festiwal Piosenki Religijnej w Grodnie "Te Deum Laudamus".

15 lipca
Poświęcenie kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa w Nowojelni.

23 lipca 
Poświęcenie kościoła Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Mostach.

1 sierpnia
Dziękczynienie Bogu za beatyfikację 11 Sióstr Nazaretanek Męczenniczek w Nowogródku.

7 – 21 sierpnia
Młodzież naszej diecezji (około 280 osób) wzięła udział w XV Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie.

19 sierpnia
W kościele Pobrygidzkim 5 sióstr nazaretanek złożyło śluby wieczyste. Uroczystości przewodniczył Pasterz diecezji.

20 sierpnia
Poświęcenie placu pod budowę kościoła w Putryszkach. Poświęcenia dokonał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

25 – 26 sierpnia
Jubileuszowe Dni Młodzieży w Grodnie.

3 września
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił plac pod budowę kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Kalasancjusza w Lidzie na osiedlu Indrustrialny.

1 października
Poświęcenie placu pod budowę kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego. Poświęcenia dokonał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

7 października
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła i ośrodka duszpasterskiego ojców redemptorystów w Grodnie na osiedlu Dziewiatówka.

14 października
W Grodnie odbył się diecezjalny jubileusz rodzin. Przybyły rodziny ze wszystkich dekanatów naszej diecezji. Mszy św. przewodniczył ks. bp Antoni Dziemianko.

22 października
W katedrze grodzieńskiej odbył się jubileuszowy zjazd służby zdrowia pod hasłem "Chory Chrystusem dla Ciebie". Mszy Świętej przewodniczył Pasterz diecezji.

27 – 28 października
10-lecie WSD w Grodnie. Na uroczystościach był obecny ks. abp Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. W tym dniu w seminarium zebrali się jego absolwenci.

31 października
Rozpoczęła się jubileuszowa pielgrzymka nauczycieli do Rzymu. Do grobów Apostołów wyruszyło 42 nauczycieli. Zakończenie obchodów 90-lecia rozpoczęcia budowy świątyni parafialnej w Łazdunach. Uroczystą Mszę św. odprawił i poświęcenia nowego ołtarza głównego dokonał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

18 listopada
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił odbudowaną kaplicę w Żemłosławlu (par. Sobotniki).

22 listopada
W dniu wspomnienia św. Cecylii w katedrze grodzieńskiej odbył się jubileusz muzyków. W wielu parafiach wierni wysłuchali koncertów muzyki kościelnej, zobaczyli występy zespołów i chórów.

26 listopada
W katedrze grodzieńskiej członkowie Duszpasterstwa Kolejarzy uczcili Wielki Jubileusz Chrześcijan.

26 listopada
Grodzieński jubileusz kolejarzy. Uroczystą Mszę św. odprawił Pasterz diecezji.

2 grudnia
W grodzieńskiej bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich trzem absolwentom WSD w Grodnie. Na wspólnej Eucharystii był obecny ks. bp Antoni Dziemianko.

9 grudnia
Święcenia diakonatu 6 alumnów grodzieńskiego WSD, których udzielił rektor WSD ks. bp Antoni Dziemianko.

 

2001 rok

5 stycznia
Zakończenie Jubileuszu w katedrze grodzieńskiej..

29 kwietnia – 1 maja 
W Grodnie odbyły się Dni Młodzieży pod hasłem: "Weź swój krzyż i idź za Mną".

1 maja
W Skidlu ks. bp Aleksander poświęcił nowy Dom Parafialny.

5 maja
Kościół Grodzieński składał dziękczynienie za 10 lat istnienia odnowionych struktur Kościoła Katolickiego na Białorusi.

13 maja
W Szczuczynie ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń kapłaństwa i diakonatu absolwentom seminarium oo. Pijarów w Krakowie.

19 maja 
W katedrze grodzieńskiej Pasterz diecezji udzielił święceń kapłańskich ośmiu diakonom.

2 czerwca   
Dziękczynna pielgrzymka wiernych naszej diecezji do Wilna z okazji 10-lecia diecezji.

20 czerwca
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia pomieszczeń Wydawnictwa Diecezjalnego, redakcji gazety "Słowo Życia" oraz księgarni w nowym budynku Kurii Diecezjalnej.

25 – 27 czerwca
Pielgrzymka autokarowa do Lwowa na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

28 – 30 czerwca
II Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej. Wzięło w nim udział 527 uczestników.

21 lipca
Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęcił plac i fundamenty pod nową kaplicę pw. św. Kazimierza w Dzitwie.

29 lipca
Pasterz diecezji poświęcił rozbudowaną kaplicę św. Anny w Hlebowiczach w parafii Indura.

11 sierpnia
Ks. bp Antoni Dziemianko poświęcił klasztor Sióstr Bernardynek w Słonimiu. W klasztorze zamieszkało 6 sióstr zakonnych.

12 sierpnia
W macierzystym Domu SS. Matki Bożej Miłosierdzia, w obecności ks. bpa Antoniego Dziemianki, trzy siostry złożyły śluby czasowe, a trzy - śluby wieczyste. †

18 sierpnia 
Ks. bp Antoni Dziemianko dokonał poświęcenia nowej świątyni w Brzozówce.

26 sierpnia
W lidzkiej parafii Św. Rodziny odbyły się śluby wieczyste s. Heleny ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej. Mszy św. przewodniczył ks. bp Antoni Dziemianko.

15 września
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła w parafii Bierdówka (dek. Lida).

22 września 
Ks. bp Antoni Dziemianko poświęcił plac pod budowę nowego kościoła w parafii Pierwomajsk (dek. Szczuczyn).

29 września 
Ks. biskup Aleksander wziął udział w X Zwyczajnym Synodzie Biskupów w Rzymie. Temat obrad: "Biskup sługą Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata".

1 listopada
Diecezjalne spotkanie ministrantów pod hasłem "Króluj nam, Chryste". Do Grodna przybyło 300 ministrantów z 39 parafii diecezji.
10 listopada
Trzech diakonów, absolwentów naszego seminarium, otrzymało święcenia kapłańskie, których udzielił ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

16 listopada
W bazylice katedralnej odbyły się święcenia diakonatu, których udzielił ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

25 listopada
IV spotkanie Duszpasterstwa Kolejarzy z Białorusi. Do parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce przyjechało 80 osób.

 2 grudnia 
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił kaplicę św. Barbary na starym cmentarzu w parafii Lida-Fara.

 4 grudnia 
Ks. abp Ivan Jurkovicz, nuncjusz apostolski w Mińsku, po raz pierwszy odwiedził naszą diecezję.

6 grudnia 
Odszedł do wieczności ks. prał. Alojzy Tomkowicz.

 

2002 rok
  7 kwietnia 
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego w grodzieńskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Wiszniowcu.

14 kwietnia 
S. Justyna w obecności ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza złożyła uroczyste śluby wieczyste w zakonie Sióstr Bernardynek. Na uroczystości był obecny m.in. ks. bp Antoni Dydycz, biskup drohiczyński.

18–29 kwietnia
Ks. bp Antoni Dziemianko dokonał wizytacji dekanatu Ostrowiec.

3–5 maja 
W Lidzie odbyło się doroczne spotkanie młodzieży diecezji grodzieńskiej. Jego hasłem były słowa: "Wy jesteście solą ziemi. (…) Wy jesteście światłem świata" (Mt 5, 13).

11 maja
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił fundamenty wznoszonej przez ojców pijarów świątyni w Lidzie. Podczas uroczystości odbyły się śluby wieczyste dwóch nowych ojców pijarów: Wiktora Cieślowskiego (par. Rohoźnica) i Witalego Cybulskiego (par. Szczuczyn).

12 maja 
W Szczuczynie ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom z zakonu ojców pijarów: Andrzejowi Agielowi i Witalemu Sierce, a także święceń diakonatu Witalemu Cybulskiemu.

13 maja
W grodzieńskim więzieniu po raz pierwszy została odprawiona Msza Święta. Liturgii przewodniczył ks. bp Antoni Dziemianko. Wzięło w niej udział około 40 więźniów z obsługi gospodarczej.

19 maja 
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił woronowską parafialną świątynię pw. Judy Tadeusza Apostoła i Miłosierdzia Bożego.

24 maja 
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz w parafii Lipniszki poświęcił nowo wybudowaną kaplicę pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

25 maja 
W grodzieńskiej bazylice katedralnej sakrament kapłaństwa przyjął dk. Andrzej Burak (par. Lida – Fara).
31 maja – 1 czerwca 
W Wasiliszkach (dek. Szczuczyn) odbył się dekanalny Festiwal Piosenki Religijnej.

8 czerwca
W Woronowie ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich dk. Stanisławowi Waszkiewiczowi ze Zgromadzenia Księży Pallotynów.

9 lipca
Do Grodna przybył kard. Edmund Szoka, Przewodniczący Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego.

17 sierpnia 
W kościele Pobrygidzkim odbyły się śluby wieczyste sióstr nazaretanek: s. Tatiany Stasiukiewicz i s. Filotei Cichanowicz.

29 sierpnia 
Zjazd Służby Ołtarza w Grodnie. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

4 października 
Do katedry grodzieńskiej przybył Nuncjusz Apostolski na Białorusi ks. abp Ivan Jurkovič.

5 października 
Z okazji IV rocznicy powstania ruchu AA w Grodnie ks. bp Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył Mszy św. dziękczynnej.br>   6 października  -  Zmarł ks. Antoni Somiło, administrator parafii św. Piotra i Pawła w Hoży.

13 października 
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz w Szczuczynie odprawił Mszę św. z okazji 285. rocznicy przybycia Ojców Pijarów. W tym dniu relikwie św. Innocentego Męczennika powróciły na swoje miejsce.

20 października
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił kaplicę we wsi Podbołocie (par. Krzemienica).

26 października
Pasterz naszej diecezji dokonał poświęcenia kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ambiłowicach (par. Lack).

16 listopada
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu alumnom VI roku WSD w Grodnie.

17 listopada
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia nowego kościoła w Dociszkach (dek. Raduń).

19-20 listopada
Tradycyjnie alumni VI roku wraz z ks. prefektem Włodzimierzem Hulajem odbyli dziękczynną pielgrzymkę do Ostrej Bramy.

30 listopada
Poświęcenie nowo wybudowanego Domu Parafialnego w Indurze. Poświęcenia dokonał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. 

1 grudnia
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia nowej kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Swisłoczy (dek. Grodno–Zachód).

4 grudnia  
W parafii Wiszniewo (dek. Smorgonie) odszedł do wieczności ks. prob. Józef Kisiel. W Wiszniewie posługę duszpasterską pełnił nieprzerwanie od 1940 roku.

 

8 grudnia
Konsekracja kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w parafii Lida–Słobódka. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Metropolita z Moskwy ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz.

14 grudnia
W gmachu kurii diecezjalnej w Grodnie odbyło się XV plenarne posiedzenie Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.

15 grudnia
Jego Eminencja ks. kardynał Walter Kacper, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, odwiedził Grodno i w bazylice katedralnej odprawił uroczystą Mszę św.

 

2003

6 stycznia   
Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza w grodzieńskiej katedrze rozpoczęła się wieczysta adoracja.

17 stycznia
Odszedł do Boga po wieczną nagrodę ks. bp Edward Samsel, pasterz diecezji Ełckiej oraz długoletni wykładowca WSD w Grodnie.

9 – 16 lutego 
Księża biskupi wzięli udział w pielgrzymce do Rzymu do progów Apostołów.

15 marca
W bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu czterem absolwentom WSD w Grodnie.

2 – 4 maja   
W Smorgoniach odbyło się Diecezjalne Spotkanie Młodych. Jego treścią były słowa Pana Jezusa: "Oto Matka twoja" (J19, 27).

24 maja -  Prezbiterium diecezji grodzieńskiej wzbogaciło się o sześciu nowych kapłanów. W bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił sakramentu kapłaństwa.

25 maja
Święcenia diakonatu oraz prezbiteratu w zgromadzeniu Ojców Pijarów. Święceń w kościele parafialnym w Szczuczynie udzielił ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

17 czerwca 
W Nowogródku miała miejsce ekshumacja doczesnych szczątków Sł. B. Siostry Małgorzaty (Ludwiki Banaś) do nowogródzkiej fary Przemienienia Pańskiego.

7 – 9 lipca
Odbył się III Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej "Te Deum Laudamus".

19 września
Zmarł w Oszmianie ks. Antoni Jusiel, proboszcz w parafii w Graużyszkach.

21 września
Parafia w Dereczynie obchodziła dwa jubileusze: 90 lat od momentu powstania swego kościoła i 10 lat po jego odbudowie. Podczas uroczystości ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił w Dereczynie dom Sióstr Samarytanek.

25 września
W Grodnie w siedzibie Kurii diecezjalnej odbyła się XVIII plenarna sesja Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi. Do Grodna przybył nuncjusz apostolski abp Ivan Jurkovič.

28 września
Uroczyste obchody 350-lecia świątyni w Michaliszkach. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Antoni Dziemianko.
5 października
W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Teresy z Avila w Szczuczynie ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich diakonowi Witoldowi Petelczycowi oraz święceń diakonatu Markowi Kudachowi.

12 października
W grodzieńskiej bazylice katedralnej rozpoczęła się narodowa pielgrzymka Kościoła na Białorusi. Pielgrzymce przewodniczył ks. bp Antoni Dziemianko.

16 listopada
W grodzieńskiej bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu 11 alumnom WSD w Grodnie.

4 grudnia
Z grodzieńskiego cmentarza do kościoła franciszkańskiego w Grodnie, po 76 latach spoczynku, zostały przeniesione doczesne szczątki Sługi Bożego o. Józefa Fordona.

Kronika lat 2004 – 2009 będzie dodana później

2010
28.12.2009 г. – 2.01.2010 г.
Młodzież Duszpasterstwa akademickiego "Open" oraz młodzi ludzie z różnych parafii naszej diecezji uczestniczyli w 32. europejskim spotkaniu młodych w Poznaniu.

 Każdego roku z inicjatywy Watykanu w dniach 18-25 stycznia odbywa się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym roku przebiegał on pod hasłem: "Wy jesteście świadkami tego" (Łk 24, 48).

  14 lutego
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia Domu Zakonnego oo. Redemptorystów i nowo wybudowanego kościoła przy parafii pw. Najświętszego Odkupiciela, który został oddany do pełnienia celów liturgicznych.

 27 marca
W wigilię XXV Światowego Dnia Młodzieży w Grodnie po raz drugi odbyła się procesja Drogi Krzyżowej Jezusa Chrystusa ulicami miasta. w wigilię XXV Światowego Dnia Młodzieży w Grodnie po raz drugi odbyła się procesja Drogi Krzyżowej Jezusa Chrystusa ulicami miasta.

 17 kwietnia
W Szpitalu Obwodowym w Grodnie została poświęcona nowa kaplica pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana, lekarzy oraz pierwszych uczniów Chrystusa.

7 - 9 maja
Odbyły się Diecezjalne Dni Młodzieży w Szczuczynie

 2 maja
W diecezjalny Dzień Matki, odbyła się kolejna piesza pielgrzymka do Sanktuarium MB Jasnogórskiej Cierpliwie Słuchającej na Wzgórzu Nadziei w Kopciówce oraz pielgrzymka Matek z Oszmian do Sanktuarium w Borunach

 
29 maja
Odbyły się święcenia kapłańskie i diakonatu w bazylice katedralnej w Grodnie. Wyświęcono 5 nowych kapłanów i jednego diakona.

13 czerwca
W Odelsku odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 520. rocznicy kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz poświęcenie pomnika św. Antoniego, ustawionego przez proboszcza i parafian przy głównej ulicy Odelska.

14-17 czerwca
Na osiedlu Grodno – Południowy oraz w parafii pw. Najświętszego Odkupiciela (os. Dziewiatówka) odbyła się II Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej. Przebiegała ona pod hasłem: "Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało".

4-5 lipca
Uroczystości w Trokielach

10 lipca
Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz dokonał konsekracji nowo wybudowanego kościoła pw. Świętej Rodziny w Lidzie.

 4-5 sierpnia
Z okazji 5-lecia koronacji obrazu MB Kongregackiej odbyło się modlitewne czuwanie przed obrazem Matki Bożej.

 21 sierpnia
W kościele pw. Zwiastowania NMP (Pobrygidzkim) siostra M. Jana Kurłowicz ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu złożyła śluby wieczyste.

 3-12 września
Wykładowcy oraz klerycy WSD w Grodnie odbyli pielgrzymkę do Rzymu.

 Wrzesień.
Otwarcie portału katolickiego Diecezji Grodzieńskiej.

 25 września
W Porozowie (dekanat Wołkowysk) odbyły się uroczystości związane z 550-leciem powstania parafii.

 5 października
Inauguracja XXI roku akademickiego oraz uroczyste obchody XX lecia WSD w Grodnie

23 października
W gmachu WSD w Grodnie odbyło się sympozjum na temat: "Odpowiedzialne rodzicielstwo: aspekty moralne i medyczne".

 16 listopada
Odbyły się święcenia kapłańskie diakonów: Olega Kononowicza i Pawła Borysiewicza

 6-8 grudnia
Kardynał Zenon Grocholewski odwiedził Grodno

 8 grudnia
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w bazylice katedralnej w Grodnie odbyły się święcenia diakonatu.

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.