Drukuj
seminaria w grodnie W latach 1995-2008, 2010 Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie ukończyło 173 absolwentów, którzy obecnie pełnią posługę kapłańską nie tylko w naszej diecezji, lecz także w całej Białorusi i poza nią, m.in. w Rosji, na Ukrainie, we Włoszech, Kazachstanie, Litwie, Izraelu, państwach Południowej Ameryki. Absolwenci seminarium kontynuują naukę na placówkach oświatowych Polski, Włoch, Francji. Na dzień dzisiejszy w seminarium wykłada 29 profesorów, studiuje 53 alumnów. 
Grodzieńskie seminarium duchowne jest pierwszym nowoutworzonym seminarium w Związku Radzieckim. 28 sierpnia 1990 r. w Grodnie ks. bp Tadeusz Kondrusiewicz oznajmił światu o utworzeniu Wyższego Seminarium Duchownego. 1 września 1990 r. na I rok studiów do seminarium zgłosiło się 42 kandydatów. Pierwszym rektorem został śp. ks. infułat Stanisław Kuczyński, a ojcem duchownym - śp. ks. prałat Michał Woroniecki. Na pierwszego prefekta od studiów mianowano ks. prałata Jerzego Lewińskiego. Ks. Lucjan Radomski pełnił funkcję pierwszego prefekta od wychowania. Ks. prałat Wincenty Lisowski był pierwszym prokuratorem.
Obowiązki rektora seminarium po ks. infułacie Stanisławie Kuczyńskim pełnili: ks. Lucjan Radomski i ks. bp Antoni Dziemianko. Obecnie rektorem jest ks. Józef Staniewski.
Seminarium posiada bibliotekę, która liczy 31.000 pozycji książkowych, w tym 2.500 są już opracowane w katalogu Internetowym. Seminaryjny zespół muzyczny «AVE» wydał już 6 płyt ze swoim nagraniem.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.