Caritas Diecezji Grodzieńskiej

Drukuj
Adres: Grodno, ul. K. Marksa 4
Tel. +375(0152) 75 34 12
Fax +375(0152)75 34 11
E-mail: caritas@mail.grodno.by

 
dobrolowicz Ks. Witalij Dobrołowicz – dyrektor Caritas

- Ur. 31.03. 1979 r. w Lepieszkach.
- Ukończył WSD w Grodnie,
- święcenia kapłańskie przyjął 29.05.2004 r. w Katedrze grodzieńskiej z rąk J.E.Ks.Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska: lata 2004-2006 – wikariusz w Brzozówce;
- od 2006 r. - dyrektor Caritas diecezji grodzieńskiej,
- lata 2007-2009 – studia ekonomiczno-prawnicze na Uniwersytecie Państwowym w Mińsku.


 
Caritas – to miłość oparta na braterstwie. Miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Kościół od samego początku angażował się w działalność charytatywną. "Caritas" jest jedną z jego organizacji o działalności charytatywnej, której celem jest okazywać miłość bliźniemu.
W diecezji grodzieńskiej "Caritas" istnieje od 1990 roku. Już po czterech latach działał przy wszystkich większych parafiach, jednak dopiero 24 marca 1994 r. został zarejestrowany oficjalnie. Grodzieński "Caritas" współpracuje z Austrią, Danią, Niemcami, Irlandią, Polską i Stanami Zjednoczonymi. Od 2005 roku do dnia bieżącego jego dyrektorem jest ks. Witalij Dobrołowicz.
W Grodnie "Caritas" prowadzi szereg projektów charytatywnych. Jego pomoc jest skierowana szczególnie do rodzin wielodzietnych, do osób samotnych i bezdomnych. Organizacja współpracuje z parafiami, szkołami, instytucjami edukacyjnymi, charytatywnymi fundacjami i stowarzyszeniami oraz szpitalami. Od samego początku swego założenia "Caritas" troszczy się o duchowy rozwój ludzi, prowadzi konsultacje, wspiera potrzebujących w sytuacjach kryzysowych.
W swojej działalności "Caritas" wykorzystuje różne metody pracy, między innymi od 1992 roku organizuje wyjazdy na obozy do Polski i Austrii. Na terenie Białorusi takie obozy są prowadzone w Niecieczy. Odpoczywają tam przede wszystkim dzieci z rodzin o niskich dochodach. Od 1996 roku "Caritas" razem z siostrami nazaretankami prowadzi stołówkę dla bezdomnych. Od 1998 r. w niektórych parafiach jest realizowany projekt "Wakacje z Bogiem", dzięki któremu dzieci mają możliwość dobrze odpoczywać i rozwijać się duchowo.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.