Modlitwa dziękczynna za 20 lat Diecezji Grodzieńskiej

Drukuj
   Wszechmogący i miłosierny Boże! Uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, udzielone dla Ludu Diecezji Grodzieńskiej w ciągu 20 lat!
   Przepraszamy za nasze grzechy i zaniedbania. Prosimy Cię, mimo naszej słabości, za wstawiennictwem Maryi Matki i Opiekunki naszej, abyś i nadal prowadził Kościół Grodzieński w swojej łaskawej Opatrzności, obdarzał go pokojem i jednością oraz świętymi powołaniami.
   Prosimy o błogosławieństwo dla naszego Pasterza w jedności ze wszystkimi kapłanami. Strzeż świętości naszych rodzin, umacniaj wiarę i miłość ku Tobie w duszach dzieci i młodzieży.
   Pozwól nam trwać przy Tobie w łączności z Kościołem Powszechnym, abyśmy mogli żyć ku Twojej chwale i nieustannie Ciebie wielbić! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.