Katolicka poradnia rodzinna

Drukuj
Adres Poradni Rodzinnej: ul. K. Marksa 26 (naprzeciwko kościoła Pobrygidzkiego)
Katolicka Poradnia Rodzinna w Grodnie funkcjonuje od 1997 roku. Jej działania są ukierunkowane na świadczenie pomocy osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.

Pierwszym duszpasterzem, który się opiekował Poradnią, był ks. Tadeusz Krisztopik. Na początku swej działalności Poradnia była czynna trzy razy w tygodniu, ale ilość osób zainteresowanych wciąż rosła. W 2009 roku pracownicy Poradni zaczęli brać udział w Studium Rodzinnym organizowanym w naszej diecezji. Odbywały się wyjazdy na warsztaty za granicę (Łomża, Moskwa). W większych parafiach miasta pojawiały się placówki Poradni, na których odbywały się kursy przedmałżeńskie oraz konsultacje pracowników poradni.

Dzisiaj Katolicką Poradnią Rodzinną duchowo opiekuje się ks. Paweł Sołobuda. W Poradni można zasięgnąć konsultacji psychologa ks. Pawła Sołobudy, psychologów i doradców do spraw życia rodzinnego oraz uzależnień od alkoholu i narkotyków. Jedną z metod pracy jest także działalność Poradni Rodzinnej podczas pielgrzymki do Trokiel, gdzie z jej usług korzysta wielu ludzi. Poradnia także drukuje broszury na temat aborcji i uzależnień. Bierze czynny udział w pracy z młodzieżą, która przychodzi tu na katechezę przed bierzmowaniem.

Trzeba też dodać, że wszystkie usługi oferowane w Katolickiej Poradni Rodzinnej są bezpłatne, a każda informacja, którą dzieli się osoba korzystająca z usług, będzie zachowana w tajemnicy. Poradnia oferuje pomoc nie tylko psychologiczną, ale także duchową, pomagając znaleźć odpowiedź na pytania o sens życia.

Dzisiaj w Poradni pracuje siedmiu kwalifikowanych pracowników, którzy udzielają pomocy cztery razy w tygodniu.

Jeśli masz jakiś problem, z którym nie możesz poradzić sam, lub nie możesz poradzić się swojej rodziny, przyjdź do Katolickiej Poradni Rodzinnej. Szczęście się rodzi po zrobieniu pierwszego kroku!

Hormonogram Katolickiej Poradni Rodzinnej:

Poniedziałek: 18.00-20.00 – psycholog i doradca do spraw życia w rodzinie.
Wtorek: 18.00-20.00 – psycholog ks. Paweł Sołobuda.
Środa: 18.00-20.00 – doradca do spraw życia w rodzinie i instruktor naturalnego planowania rodziny.
Czwartek: 18.00-20.00 – konsultant ds. uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Pomoc, rozmowa, rada – w Katolickiej Poradni Rodzinnej.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.