. Zapowiedź
Drukuj
Ukazał się kolejny numer „Słowa Życia”, który można nabyć w parafiach od niedzieli, 11 grudnia, w księgarni diecezjalnej przy ulicy K. Marksa 4 lub przeczytać na stronie internetowej www.slowo.grodnensis.by.

W tym numerze:
- Zrozumieć okres Adwentu: II nauka adwentowa
- Obrzędy wieczerzy wigilijnej
- Kim jest kierownik duchowy?
- Szatan jest naszym wrogiem
- Rubryka dla młodzieży
- I wiele innych ciekawych materiałów
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.