Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa

Drukuj
Ekumenizm (z gr. wszechświat) - ruch w chrześcijaństwie dążący do przywrócenia pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi pierwotnej jedności w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa, które nie mają na celu zacierania różnic, lecz odkrycie jedności opartej na prawdzie i miłości Chrystusa.

Ekumenizm wszedł głęboko w życie Kościoła i jest nieodzownym elementem jego istoty i działania. Chrześcijanie coraz mocniej zdają sobie sprawę ze skandalu, jakim jest podział chrześcijaństwa, i że dramat rozdarcia, istniejący wśród uczniów Chrystusa, jest wbrew Jego modlitwie i woli.

Ekumenizm jawi się jako usilne poszukiwanie widzialnej jedności chrześcijaństwa, dlatego owo dążenie ma przenikać Kościół w całej jego rzeczywistości. Jedność trzeba ustawicznie budować, rozmawiając między sobą i umacniając zaufanie. Na tej drodze będziemy mogli rozumieć, szanować i przyjmować inność drugiego człowieka, innego wyznania.

Autor artykułu rozważa nad problemem, związanym z jednością wszystkich chrześcijan, określając konieczność spełnienia odpowiednich warunków, aby ta jedność była możliwa, gdyż uzyskanie widzialnej jedności Kościoła jawi się jako pewna tajemnica, która dotyczy nie tyle zewnętrznych struktur Chrystusowego Kościoła, ile bardziej naszego nawrócenia.


Zapoznać się z całością materiału można będzie w następnym numerze gazety „Słowo Życia” od 22.01.2012.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.