Poznajemy nasze kościoły: kościół św. Jana Chrzciciela w Wołpie

Drukuj
hrvavoup01-01Osada i dwór Wołpa znane są od pierwszej połowy XV w. jako posiadłość wielkoksiążęca. W 1449 r. król Kazimierz Jagiellończyk przekazał majątek Olechnu Sudymontowiczowi, wileńskiemu wojewodzie i kanclerzowi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mianowicie Olechno wraz ze swoją małżonką Jadwigą założyli tu kościół w 1477 r. W następnym roku biskup wileński Jan Lasowicz konsekrował pierwszy drewniany kościół pod podwójnym wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela.

W 1773 r. na środki ówczesnego wołpiańskiego proboszcza ks. Józefa Kazimierza Kossakowskiego został pobudowany nowy kościół, czynny do dziś.

Kościół w Wołpie jest największą drewnianą świątynią rzymsko-katolicką na Białorusi. Był czynny przez cały czas. Jest pomnikiem architektury na szczeblu państwowym.


Zapoznać się z całością materiału można będzie w następnym numerze gazety „Słowo Życia” od 05.02.2012.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.