lut
29

Śpiewaj Panu: 2012 – Rok Nowej Ewangelizacji na Białorusi

ewangelizacjaMetropolita Tadeusz Kondrusiewicz nazwał 2012 rok Rokiem Nowej Ewangelizacji na Białorusi, podkreślając, że programem nowej ewangelizacji powinni być ogarnięci młodzież i studenci. Jest to, być może, najbardziej podporządkowana wezwaniom sekularyzmu i liberalizmu część współczesnego społeczeństwa. Z jednej strony jest zabłąkana i zbuntowana, niekiedy nawet pozbawiona nadziei, z innej – poszukująca drogi do szczęścia. Dlatego powinniśmy ogarnąć ją swoją pasterską i zwykłą opieką ludzką, ponieważ od tego, jaka będzie młodzież, zależy, jakie będą świat i Kościół.

Aby ewangelizacja nie była pustosłowiem, a owocnym sposobem zachęcania ludzi do wiary w Ewangelię, należy wykorzystywać coraz nowsze metody. Dzisiaj, w czasach rozkwitu środków społecznego przekazu i Internetu, najbardziej słusznym sposobem opowiedzieć o Chrystusie, jest pieśń.

O tym jak zespół seminaryjny „AVE” odwiedził Nowogródek, aby pokazać nowogródzkiej młodzieży, jak przyjemnie jest śpiewać Panu.


Zapoznać się z całością materiału można będzie w następnym numerze gazety „Słowo Życia” od 04.03.2012.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.