Gazecie "Słowo Życia" – 15 lat

Drukuj
Logo  pl 3015 lat, 345 numerów, tysiące artykułów, miliony egzemplarzy i, co najważniejsze, dziesiątki tysięcy wiernych Czytelników. Dokładnie 15 lat temu, w marcu 1997 roku, ukazał się pierwszy numer gazety „Słowo Życia”.

„Słowo Życia” jest jedyną gazetą religijną ukazującą się w Diecezji Grodzieńskiej. Jest też jednym z najstarszych katolickich wydań na Białorusi. Jest to dwutygodnik, wydawany w dwóch wersjach językowych: polskiej i białoruskiej. Charakter gazety - religijno – informacyjny. Poruszane tematy są bardzo ważne i bliskie każdemu człowiekowi. Omawiane są w sposób profesjonalny, z rozwagą i bez pogoni za powierzchownością, efektywnością i złudnym blaskiem. Sposób ewangelizacji wybrany przez redakcję daje możliwość każdemu Czytelnikowi przeglądać gazetę z zaufaniem do znajomego, którego się ceni i jest się ciekawym jego opinii.


Zapoznać się z całością materiału można będzie w następnym numerze gazety „Słowo Życia” od 04.03.2012.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.