Poznajemy nasze Kościoły: kościół św. Judy Tadeusza we wsi Przywałka

Drukuj
priwalkaMiasteczko Przywałka jest znane z 1569 r. jako posiadłość królewska (dwór) w powiacie Grodzieńskim województwie TrockimWKL. Od 1762 r. była to posiadłość rodu Ogińskich, od 27 lutego 1792 r. miała nawet swój herb, przedstawiający św. Michała Archanioła z tarczą i strzałami, zwyciężający diabła.

Już na początku XVII w. miejscowa świątynia katolicka, prawdopodobnie kaplica, uważana była za starożytną i „nie wiadomo kiedy i przez kogo ufundowaną”. Kościół na jej miejscu był pobudowany z fundacji króla Zygmunta III Wazy w 1609 r. i poświęcony pt. Judy Tadeusza. Na początku świątynia otrzymała status filii, ale na prośbę biskupa wileńskiego Benedykta Wojny (1600-1615) król zaliczył kościół do parafialnych.


Zapoznać się z całością materiału można będzie w następnym numerze gazety „Słowo Życia” od 18.03.2012.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.