Lepiej pytać, niż błądzić...: 14 symbolicznych stacji

Drukuj
drogaDroga Krzyżowa bierze swój początek z drogi, którą przeszedł Jezus Chrystus z wyrokiem śmierci począwszy od pałacu Piłata na Golgotę. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej.


Zapoznać się z całością materiału można będzie w następnym numerze gazety „Słowo Życia” od 18.03.2012.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.