. Zapowiedź
Drukuj
Ukazał się kolejny numer „Słowa Życia”, który można nabyć w parafiach od niedzieli, 18 marca, w księgarni diecezjalnej przy ulicy K. Marksa 4 lub przeczytać na stronie internetowej www.slowo.grodnensis.by.

W tym numerze:
- Rekolekcje ze "Słowem": II nauka rekolekcyjna
- Dzień Caritas: jak pomagamy ludziom
- Wywiad z ks. abp. Claudio Gugerotti
- Wiadomości diecezji, Białorusi, świata
- Jałmużna jako przejaw praktycznej chrześcijańskiej miłości
- I wiele innych ciekawych materiałów
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.