maj
08

Zapraszamy do udziału w Parafiadzie

Dzieci i młodzież z całej diecezji zapraszane są do udziału w IV Parafiadzie Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 12-15 czerwca w parafiach Grodno-Południowy i Grodno-Dziewiatówka. Hasłem tegorocznej uroczystości będą słowa „Wiara bez uczynków jest martwa”. Jest to projekt edukacyjno-wychowawczy, realizowany na podstawie triady: świątynia – teatr – stadion.

Konkursy w ramach Parafiady organizowane są dla dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych:
- А: 11-13 lat
- В: 14-16 lat
- С: 17-19 lat

Zasady uczestnictwa:
- organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie, program wychowawczo-religijny, kulturalny i sportowy;
- liczba uczestników od jednej parafii 15 osób i obowiązkowo 1 opiekun (opiekunami mogą być osoby upoważnione przez proboszcza parafii, które nie biorą udziału w dyscyplinach);
- udział w konkursach: Świątynia, Stadion, Teatr (konkurs biblijny, konkurs wiedzy z historii i życia Kościoła, przedstawienie teatralne, konkurs piosenki ,,Sacro Song”, konkurs piosenki „Muzyka moim życiem”, konkurs plastyczny).
Zgłoszenia do udziału w Parafiadzie przyjmowane są do 20 maja. Telefony kontaktowe: +37529-319-54-65 (vel), +37533-624-35-22 (mts) lub malafei@mail.ru (ks. Artur Małafiej, organizator Parafiady). 

Program Parafiady

12.06.2012.(Świątynia)

14.00 -17.00 - Zgłoszenie grup i rejestracja ( par. Grodno-Południowy)
17.15 - Przedstawienie grup parafialnych
17.30 - Przygotowanie do Mszy św. (przygotowanie liturgii śpiewu, możliwość skorzystania z sakrementu pokuty)
18.00 - Eucharystia (przewodniczy J.E.Ks.Bp. Aleksander Kaszkiewicz) 
19.15 - Nabożeństwo czerwcowe
19.30 - 21.15 - Zakwaterowanie 
21.30 - Apel

13.06.2012.(Świątynia-TEATR)
7.00 -7.30 - Śniadanie
7.45 - Modlitwy poranne
8.00 - Wyjazd autokarami do parafii Grodno-Dziewiatówka
9.00 - Msza św.
10.00 - 13.00 - Konkursy
13.00 -14.30 - Obiad
15.00 -19.00 - Konkursy
19.30 - Kolacja
20.00 - Koncert młodzieżowego zespołu parafialnego z Dziewiatówki
21.30 - Apel
21.50 - Powrót na osiedle Grodno-Południowy

14.06. 2012.( Świątynia-STADION)
7.00 - 7.30 - Śniadanie
7.45 - Modlitwy poranne
8.00 - Eucharystia
9.00 - Wyjazd na Mieski Stadion Centralny
9.30 - Uroczyste rozpoczęcie zawodów sportowych
10.00 -14.00 - Rozgrywki sportowe
14.05 -15.00 - Obiad
15.05 -18.30 - Rozgrywki sportowe
18.40 - Kolacja
19.00 - Wyjazd do parafii Kwasówka
20.00 - Pogodny wieczór (par. Kwasówka)
21.40 - Apel
22.00 - Wyjazd na osiedle Grodno-Południowy

15.06.2012.(Świątynia-Teatr-Świątynia)
7.00- 7.30 - Śniadanie
8.50 - Modlitwy poranne
9.00 - Eucharystia (przewodniczy J.E.Ks.Bp. Aleksander Kaszkiewicz)
10.30 - Wręczenie nagród
11.30 - Wspólny posiłek i zakończenie Parafiady
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.