maj
24

Współuzależnienie

wspoluzaleznienieWspółuzależnienie - jest to upośledzenie dojrzałości, spowodowane urazem z dzieciństwa, w takim stopniu, że osobom nim dotkniętym przeszkadza to w życiu i jest chorobą tak samo, jak uzależnienie, np. alkoholizm.

Współuzależniony z jednej strony chce się otwierać na Boga, bo tego potrzebuje, a z drugiej broni się przed taką relacją, bo instynktownie odczytuje to jako zagrożenie. Podobnie jest w relacjach do innych ludzi: ogromne pragnienie bliskości będzie się ścierało z ogromnym poczuciem zagrożenia.

Zapoznać się z całością materiału można będzie w następnym numerze gazety „Słowo Życia” od 27.05.2012.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.