cze
06

У пілігрымцы веры да Марыі

Tekst jest w trakcie tlumaczenia na polski
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.