sie
06

Глядзіце "Сімвал веры" у гэты аўторак

Tekst jest w trakcie tlumaczenia na polski
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.