sie
08

Запрашаем у "Школу нараджэння"

Tekst jest w trakcie tlumaczenia na polski
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.