Wprowadzenia relikwii Błogosławionego ks. Michała Sopoćki

Друк
     Umiłowani wierni Diecezji Grodzieńskiej! 

     Pragnę z całego serca zaprosić Was do przeżywania uroczystości powitania relikwii bł. Ks. Michała Sopoćki w naszej diecezji. Niektórzy z Was 28 września 2008 r. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku byli świadkami wyniesienia błogosławionego ks. Michała na ołtarzach. Wówczas delegat Ojca Świętego odczytał list apostolski, w którym ogłosił słowa Papieża Benedykta XVI: „… wypełniając życzenie wielu Braci w biskupstwie oraz licznych wiernych … naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnemu Słudze Bożemu Michałowi Sapoćce, prezbiterowi, który swoje życie poświęcił głoszeniu Miłosierdzia Bożego, dając wzór kapłańskiej świętości, przysługiwał tytuł Błogosławionego i aby Jego święto obchodzono corocznie 15 lutego w dniu Jego narodzin dla Nieba… .„ 

     Drodzy Bracia i siostry! W osobie błogosławionego ks. Michała Sopoćki, kapłana dawnej archidiecezji wileńskiej, otrzymaliśmy się wzór cnotliwego życia i głębokiej ufności Chrystusowi Miłosiernemu, który przez misję św. s. Faustyny Kowalskiej błagał ludzkość o zawierzenie świata Jego Miłosierdziu. Również u nowego błogosławionego Kościoła katolickiego, ks. Michała Sopoćki, jako naszego ziomka, możemy publicznie prosić wstawiennictwa w sprawach trudnych i po ludzku beznadziejnych, jak to jest w przypadku skruszenia zatwardziałych grzeszników.   

     Kochani bracia i siostry w Chrystusie Panu! Umieszczenie relikwii błogosławionego ks. Michała Sopoćki w wybranych kościołach naszej diecezji niech będzie dla Was znakiem Jego bliskości oraz wyznaniem prawdy o obcowaniu świętych. W zależności od miejsca zamieszkania zachęcam Was do wzięcia udziału w doniosłej uroczystości powitania – w parafiach:  

           pw. Miłosierdzia Bożego na Mołodziożnym w Lidzie – 28 lutego o godz. 12.00

           pw. św. Michała Archanioła w Oszmianie -14 marca o godz. 15.00

           pw. Miłosierdzia Bożego na Wiśniowcu w Grodnie – 24 marca o godz. 19.00  

     Na duchowe powitanie relikwii przygotują nas rekolekcje wielkopostne, które w tym czasie zostaną przeprowadzone we wspomnianych parafiach: w Grodnie na Wisniowcu - 22-24 marca, w Lidzie na Mołodziożnym - 27-29 lutego i w Oszmianie – 12-14 marca. 

     Zapraszam wszystkich Bracia i Siostry do poznania bliżej sylwetki życia nowego błogosławionego oraz do pochylenia się nad tajemnicą Miłosierdzia Bożego, które tak niestrudzenie propagował ks. Michał wśród duchowieństwa i wiernych Kościoła. 

     Łączę się za Wami w modlitwie wstawienniczej do błogosławionego ks. Michała Sopoćki oraz na przeżywanie uroczystości powitania jego relikwii z całego serca b ł o g o s ł a w i ę 
 

               

Alexander Kaszkiewicz

Biskup Grodzieński

 
   Пры капіраванні абавязкова спасылацца на grodnensis.by.