wrz
20

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

     16 września w Mińsku odbyło się 44. posiedzenie Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi, na mocy postanowienia którego ks. Antoni Gremza został wybrany na głównego międzydiecezjalnego koordynatora, przygotowującego wyjazd białoruskiej młodzieży na Światowe Dni Młodzieży, które się odbędą w dniach 16-21 sierpnia w Madrycie (Hiszpania).

   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.