wrz
20

I spotkanie Komitetu Organizacyjnego

   17 września w Kurii Diecezji Grodzieńskiej odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego powołanego przez Księdza Biskupa dla zorganizowania obchodów 20-lecia powstania naszej diecezji. Na mocy Dekretu przewodniczącym Komitetu jest ks. Biskup Aleksander Kaszkiewicz. Podczas pierwszego wspólnego spotkania zostały poruszone następujące tematy:
1. Ramy roku (13.04.2011-13.04.2012).
2. Ogłoszenie obchodów 20-lecia.
3. Inicjatywy Duszpasterskie (zjazdy, Dni Młodzieży, służby liturgiczne ołtarza).
4. Nowości Wydawnicze.
5. Sympozjum teologiczno-historyczne.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.