Кс. Лешак Дамагала

  Ksiądz
Leszek Domagała

- Ur. 19.09. 1958 r. w Dzierszynie w Ziemi Świętokrzyskiej.
- Ukończył WSD w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 7.06.1986 r. w Katedrze kieleckiej z rąk ks. bpa Stanisława Szymeckiego.
- Praca duszpasterska: wikariusz parafii pw. Św. Katarzyny w Seceminie w latach 1986-1989 i parafii katedralnej w Kielcach w latach 1989-1992.
- Proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej Cierpliwie nas Słuchającej na Wzgórzu Nadziei w Kopciówce od 1992 r.,
- obsługa duszpasterska par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwasówce i Miłosierdzia Bożego w Swisłoczy od 1994 do 2000 r.,
- spowiednik kleryków WSD w Grodnie od 1997 r.
- Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Wiślicy - 2000 r.,
- wicedziekan dekanatu Grodno-Zachód od 2005 r.
- Spowiednik osób poświęconych Panu Bogu w życiu konsekrowanym od 2004 r.

“Kapłaństwo – to kapłan, który sprowadza Boga na ziemię, który rozgrzesza w imieniu Chrystusa, który Chrystusa przypowiada. Źle by było ludziom, gdyby brakło pośród nich rąk, które by rozgrzeszały i błogosławiły, składały przebłagalną Ofiarę i wskazywały drogę do nieba.”
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.