Кс. Уладзімір Гуляй

Ksiądz
Włodziemierz Hulaj

- Ur. 14.06.1975 w Wołkowysku.
- Lata 1992-1998 – nauka w WSD w Grodnie.
- Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1999 r. w Grodnie z rąk  ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Lata 1998-2000 – studia doktoranckie na KULu.
- Od 2000 r. – wykładowca WSD w Grodnie i w instytucie katechetycznym.
- Lata 2000 – 2001 – wikariusz w Katedrze Grodzieńskiej oraz diecezjalny duszpasterz młodzieży.
- Lata 2001-2003 – prefekt WSD w Grodnie.
- Od 23 czerwca 2003 r. po dzień dzisiejszy – proboszcz par. p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie (Fara).
- Od 2006 r. – wikariusz Biskupi w Okręgu Lidzkim.
“Kapłaństwo to tożsamość, świadectwo, misja, posłanie. To utożsamienie się z Chrystusem i czynienie tego,  co on chce realizować jako świadek Ojca, uwielbiający Go i zatroskany o każdego człowieka”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.