Кс. Тадэвуш Крыштопік
Ksiądz
Tadeusz Krysztopik
- Ur. się 10.04 1957 r. we wsi 1 Maja koło Grodna.
- Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Rydze, tam 31.05.1987 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Janisa Cakułsa.
- Ma tytuł magistra teologii.
- Praca duszpasterska: lata 1988 – 1994 – Nowy Dwór koło Szczuczyna,
- 1994 – 2002 – Grandzicze,
- 2002-2003 – Katedra w Grodnie,
- od 2003 po dzień dzisiejszy – Dom Katechetyczny św. Józefa w Grodnie,
- od 2009 - ojciec duchowny WSD w Grodnie.

“Kapłaństwo jest służbą Chrystusowi i Jego Kościołowi.”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.