Кс. Цэзарый Міх

Ksiądz
Cezary Mich
- Ur.27.10.1961 w Białej Podlaskiej.
- Ukończył Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu.
- Święcenia kapłańskie przyjął 21.05.1988 r. we Wrocławiu z rąk kard. Henryka Gulbinowicza.
- Praca duszpasterska:
- od 13.07.1991 r. nieprzerwanie proboszcz w Przewałce
- i od 1999 r. - w Skidlu.
- Od 1993 r. - notariusz Sądu kościelnego w Grodnie.
- Lata 2001-2005 -  wiceoficjał ,
- od 2005 r. – oficjał Sądu.

"Kapłaństwo jest przede wszystkim łaską powołania i wybrania przez Boga, służbą bliźnim i potrzebującym. Nie byłoby dzisiaj kapłana Cezarego, gdyby nie było Jana Pawła II."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.