Кс. Ежы Мар’ян Лявінскі

 Ksiądz Prałat
Jerzy Marian Lewiński
 - Ur. 02.01.1930 w Zdzięciole (obecnie Dziatłowo).
- WSD ukończył w Sandomierzu i 29.05.1955 r. z rąk bpa Jana Kantego Lorka przyjął tam święcenia kapłańskie.
- Po 6 latach pracy duszpasterskiej został skierowany na naukę na KUL, którą uwieńczył doktoratem z prawa kanonicznego.
- Od początku powstania WSD jest wykładowcą tej uczelni, gdzie też przez lata pełnił obowiązki prefekta.

“Kapłaństwo swoje kocham i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Kapłaństwo jest piękne, ale też trudne. Człowiek ciągle uświadamia sobie, że nie dorasta do tego daru. Na obrazku prymicyjnym wpisałem słowa św. Pawła: „I żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Gal 2,20). Całym sercem służę Bogu, Kościołowi i ludziom – a do tego potrzebna jest pomoc Boża. Proszę więc czytelników „Słowa Życia” o modlitwę”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.