Кс. Віталій Дабраловіч
Ksiądz
Witalij Dobrołowicz
- Ur. 31.03. 1979 r. w Lepieszkach.
- Ukończył WSD w Grodnie,
- święcenia kapłańskie przyjął 29.05.2004 r. w Katedrze grodzieńskiej z rąk J.E.Ks.Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska: lata 2004-2006 – wikariusz w Brzozówce;
- od 2006 r. - dyrektor Caritas diecezji grodzieńskiej,
- lata 2007-2009 – studia ekonomiczno-prawnicze na Uniwersytecie Państwowym w Mińsku.

“Kapłaństwo to szczególne powołanie do służby Bogu i ludziom w zdobywaniu królestwa Bożego". <
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.