Кс. Віктар Велівіс

Ksiądz
Wiktor Wieliwis

- Ur. 16.02.1976 r. w Trokielach (r-n Werenowski).
- Ukończył WSD w Grodnie.
- Święcenia kapłańskie przyjął 03.06.2000r. w Katedrze grodzieńskiej z rąk J. Eks. ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 2000-2002 – wikary w Katedrze grodzieńskiej,
- od 26.09.2002 – proboszcz Grandzicze-Putryszki,
- od 15.09.2006 r. – przewodniczący Biura budowlanego przy Episkopacie Białorusi,
- od września 2009 r. – dyrektor Domu Miłosierdzia.

“Kapłaństwo jest wezwaniem do służby zagubionemu człowiekowi”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.