Drukuj
kashkiewicz Кs. Biskup Aleksander Kaszkiewicz,
Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi, Biskup Grodzieński

- Urodził się 23 września 1949 r. we wsi Podgajdzie parafii Ejszyszki Archidiecezji Wileńskiej.
- Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kownie i dnia 30 maja 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
- W latach 1976-1981 pracował w Poniewieżu jako wikariusz. W roku 1981 został proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie.
- Dnia 13 kwietnia 1991 r. Ojciec Święty mianował go biskupem nowo utworzonej Diecezji Grodzieńskiej.
- Konsekracja biskupia odbyła się dnia 23 maja 1991 r. W herbie biskupim ksiądz biskup umieścił następujące hasło: «Jezu ufam Tobie.»
- 14 czerwca 2006 r. wybrany na przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.
- Stoi na czele Rady do spraw Młodzieży i Rady do spraw Wychowania Katolickiego.

Bulla o mianowaniu pierwszego biskupa diecezji

 

gerb color W herbie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza są umieszczone: kapelusz zielonego koloru (znak nadziei), ułożony w sploty sznur z sześcioma frędzlami, co wskazuje na godność biskupią, podłożony pod tarczę krzyż łaciński; tarczę herbową Biskupa Grodzieńskiego ozdabia korona - symbol zwycięstwa; litera „M” - wszystkie sprawy Ksiądz Biskup oddaje w ręce Matki Bożej oraz Serce Jezusowe, z którego wychodzą dwa promienie: Ksiądz Biskup ukazuje najszlachetniejszą prawdę o mocy Promieni Bożego Miłosierdzia oraz o tym, czego one w naszych duszach mogą dokonać. U dołu tarczy jest umieszczony półksiężyc, który nawiązuje do Matki Bożej Ostrobramskiej: Ikona MB Ostrobramskiej u dołu zakończona jest półksiężycem, co od wczesnochrześcijańskich czasów jest symbolem Bogurodzicy jako Królowej Niebios. U dołu herb wieńczy wypisana na wstędze dewiza biskupiego posługiwania: «Jesu in Te confido» («Jezu ufam Tobie»), która jest jednocześnie kluczem do interpretacji samego godła herbowego oraz zawartych w nim swoistych priorytetów pasterskiej posługi Księdza Biskupa.  kaplica-kaskevich

 
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.