Ks. Paweł Zwierzyński

  Ksiądz
  Paweł Zwierzyński
   - Ur.15.08.1975 r. w Lidzie.
   - W 1998 r. ukończył WSD w Grodnie. Święcenia kapłańskie przyjął 16.10.1999r. w Katedrze grodzieńskiej z rąk J.E.Ks.Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
   - Praca duszpasterska:
   - od 2003 r. proboszcz w parafii Najśw. Serca Jezusa w Randziłowszczyźnie, Matki Bożej Anielskiej w Podwielikom i św. Michała Archanioła w Skrundziach.
   - 19.05.2009 r. został magistrem teologii na UKSW w Warszawie.
   - Od 2009 r. - wicedziekan dekanatu Nowogródek i Dziatłowo.

    “Kapłaństwo jest wielkim Darem i Tajemnicą, które otrzymaliśmy od Chrystusa. Na prymicyjnym obrazku napisałem: „Czym się Bogu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana” Ps.116,12-13
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.