Кс. Антоній Грэмза

Ksiądz
Antoni Gremza
- Ur. 06.02.1977 w. Zalesie k. Sobotnik.
- Ukończył WSD w Grodnie w 2000 r.,
- 2001-2004 - studia uniwersyteckie i specjalizacja z zakresu Historia Kościoła na KULu.
- Święcenia kapłańskie: 19.05. 2001 z rąk ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
-  Od 2004 r. -notariusz kurii,
- od 2007 r. - rektor kościoła pw. Zwiastowania NMP (Pobrygidzkiego) w Grodnie.

«Kapłaństwo jest Łaską Bożą. Darem niezasłużonym. Stałym poszukiwaniem odpowiedzi na wezwanie Chrystusa Pana -„Pójdź za Mną” i podjęciem codziennej współpracy z Łaską Bożą».
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.