Кс. Міхал Сапата

Ksiądz Prałat
Michał Sopata- Ur. 07 września1925 r. w Łącko (Polska).
- Ukończył WSD w Tarnowie w 1952r.
- Św. kapłańskie przyjął 4 maja 1952 w Tarnowie z rąk ks. bpa Jana Stepa.
- W 1954 r. ukończył na KULu filozofię praktyczną, otrzymując tytuł magistra filozofii.
- Od roku 2004 jest wikariuszem generalnym diecezji Grodzieńskiej.

«Kapłaństwo jest wierną służbą dla Boga».
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.