Кс. Ян Кучынскі

 Ksiądz
Jan Kuczyński

- Ur.24.06.1975 r. w Zabłoci.
- Ukończył WSD w Grodnie w 1998r.
- Świecenia kapłańskie przyjął 26.06.1990 r. w Grodnie z rąk ks.bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Lata 1998-2000 – Trokiele,
- 2000-2004 – studia licencjackie w Rzymie (Pontyfikalny Instytut Liturgiczny).
- Od 2004 r. prob.par.Katedralnej i wykładowca w seminarium. 
- Od roku 2006 – wikariusz Biskupi regionu Grodno

“Kapłaństwo jest tajemnicą, którą częściowo można poznać przez wierne służenie Bogu i ludziom”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.