кс. Андрэй Радзевіч

Ksiądz
Andrzej Radziewicz

- Ur. 12.11.1973 r.
- Ukończył WSD w Grodnie. Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.1998 r. w Grodnie z rąk J.E.Ks.Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Urzędy i obowiązki: ojciec duchowy seminarium duchownego, wykładowca teologii moralnej w seminarium duchownym,
- kapelan Związku Sybiraków, duszpasterz służby zdrowia.

“Kapłaństwo to szczere patrzenie Chrystusowi prosto w oczy, to kroczenie z odwaga za Nim, to każdego dnia na nowo kierowanie pytania do Chrystusa: „Panie, co mam czynić?”
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.