Кс. Раман Рачко
Ksiądz
Roman Raczko
- Ur. 25.03.1979 w Alekszyszkach, parafia Nacza.
- WSD w Grodnie ukończył w roku 2002,
- święcenia kapłańskie przyjął 24.05.2003r. w Grodnie z rąk J.E.Ks.Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praktykę diakońską odbywał w Oszmianie, w latach 2002-2003 był tam wikariuszem.
- W latach 2003-2005 – student KUL,
- 2005-2007 – prefekt WSD,
- 2007-2009 – wicerektor WSD.

“Kapłaństwo jest wielkim darem Bożym dla powołanego i wspólnoty wierzących. Jest to również zadanie na całe życie i ogromna odpowiedzialność za kościół Chrystusowy. ”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.