Kс. Раман Катлімоўскі

Ksiądz
Roman Kotlimowski
- Ur. 07.08.1963 r. w Grabowskiej Woli w Mazowieckiem.
- Ukończył WSD w Sandomierzu i Radomiu.
- Święcenia kapłańskie przyjął 28.05.1988 r. w Konkatedrze w Radomiu z rąk Bpa Edwarda Materskiego.
- Praca duszpasterska: 1988 – 1990 – Radom, par.św.Rodziny, 1990 – Wołkowysk, 1990 -1991 – Wilno, kościół św.Ducha,
- od r.1991 – wykładowca, wychowawca i moderator WSD w Grodnie.
- Od 1995 r. – redaktor diecezjalnego Kalendarza Liturgicznego.
- W 2004 r. obronił doktorat z Teologii Liturgii (KUL), od tegoż roku jest odpowiedzialnym za stałą formację osób życia konsekrowanego w diecezji grodzieńskiej.

“Kapłaństwo to „nowe” narodzenie w Prawdzie. Staram się zgłębiać moment przylgnięcia do posadzki i nałożenia rąk apostolskich, aby z nadzieją i radością służyć Chrystusowi w braciach. Bo źródłem szczęścia jest „Pan, który wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię” (por.Ps 23,3).
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.