Кс. Міхал Ластоўскі

Ksiądz
Michał Łastowski
- Ur.20.06.1976 w Wołkowysku.
- Ukończył WSD w Grodnie, święcenia kapłańskie przyjął 10.11.2001 w grodzieńskiej Katedrze z rąk J.E.Ks.Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 2001 – 2003 – wikariusz parafii św. Rodziny w Lidzie, wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie;
- 2003 – 2006 – KUL, wydział Prawa kanonicznego i Administracji;
- od 20.06.2006 – notariusz i obrońca węzła małżeńskiego w Międzydiecezjalnym Sądzie Pierwszej Instancji w Grodnie,
-  od 17.02.2009 r. – sędzia tegoż sądu;
- 2006 – 2007 – wikariusz parafii św.Józefa w Grodnie,
- od września 2009 – prefekt i wykładowca WSD w Grodnie.

“Jak zwykły chleb w rękach kapłana staje się Chrystusem, tak powołanie w rękach Chrystusa staje się kapłaństwem. Kapłaństwo jak rzeka ma źródło w Chrystusie, płynie jak strumień łask Bożych w duszy powołanego, zagłębia się w Miłości, rozlewając swe wody, sięga Wieczności...”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.