Кс. Антоній Казлоўскі

Ksiądz
Antoni Kozłowski

- Ur. 14.07.1973 r. we wsi Arcisze (par. Stare Wasiliszki).
- W 2003 roku ukończył WSD w Grodnie.
- Święcenia kapłańskie przyjął 24.05.2003 r. w Grodnie z rąk J. Eks. ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 2003-2004 – wikariusz Grodno-Katedra,
- od 2004 r. - proboszcz par. Wiszniewo.

“Kapłaństwo jest szerzeniem Królestwa Bożego na ziemi w imieniu Chrystusa i z Jego nakazu”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.