Кс. Павел Астукевіч

Ksiądz
Paweł Astukiewicz
- Ur. 11 kwietnia 1976 r. w Wołkowysku (par. św. Wacława).
- W 1999 r. ukończył WSD w Grodnie.
- Święcenia kapłańskie przyjął 3.06.2000 r. w Katedrze grodzieńskiej z rąk J. Eks. ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 2000-2001 – wikariusz w par. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie,
- 2001-2003 - studia na KULu, wydział homiletyki.
- Od 2003 roku – wykładowca homiletyki w WSD w Grodnie,
- a od września 2009 roku - wykładowca w Instytucie Katechetycznym w Grodnie.
- Od 2004 do września 2009 roku - prob. par. św. Stanisława Biskupa w Lacku (dek. Szczuczyn).
- Od 14 marca 2009 roku do czasu obecnego - proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Indurze.

“Kapłaństwo to najpierw zaufanie do powołania i Opatrzności Bożej. Nieustanne ofiarowanie swego życia dla miłości Bożej i niesienie tej Miłości dla każdego człowieka. Kapłan jest prawdziwym terapeutą życia duchowego każdego chrześcijanina”.
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.