mysluk

Ksiądz
Wiktor Myśluk
- Ur. 05.02.1977 r. w Myślukach (r-n Wołkowyski).
- W 2000 r. ukończył WSD w Grodnie.
- Święcenia kapłańskie przyjął 19.05.2001 r. w Katedrze Grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 2001-2003 – studia na KULu z katechetyki,
- 2003-2007- wykładowca i wychowawca WSD w Grodnie,
- od 2007 r. – studia doktorańskie z katechizacji w Rzymie (Papieski Uniwersytet Salezjański).

"Kapłaństwo jest wielkim darem, za który codziennie dziękuję Chrystusowi - Najwyższemu Kapłanowi, który powołał do służby Bogu i ludziom i nieustannie mnie prowadzi."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.