Кс. Аляксандр Раманоўскі

Ksiądz
Aleksander Romanowski- Ur. 04.09.1979 r. w Lidzie.
- W 2003 r. ukończył WSD w Grodnie,
- święcenia kapłańskie przyjął w 2003 r. w Katedrze Grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 2003 – 2004 – wikariusz w Wołkowysku w parafii św. Wacława;
- lata 2004 – 2009 – studia z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie;
- od 2009 r. po dzień dzisiejszy – wykładowca WSD w Grodnie i proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Prywałce.

   "Kapłaństwo jest darem i tajemnicą."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.