Кс. Андрэй Казлоўскі

Ks.
Andrzej Kozłowski
- Ur. 05.01.1975 r. w Grodnie.
- W 2000 r. ukończył WSD w Grodnie.
- Święcenia kapłańskie przyjął 03.06.2000 r. w Katedrze Grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 2000-2001 – wikariusz w parafii Teolin (Sopoćkinie) z obsługą parafii Hołynka;
- lata 2001 – 2006 – proboszcz w Brzostowicy Wielkiej;
- od 2006 r. – proboszcz w Brzostowicy Małej.

"Kapłaństwo jest dla mnie, w ślad za słowami Jana Pawła II, "darem i tajemnicą".
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.