Кс. Павел Гедройць

 Ksiądz
 Paweł Giedrojć
- Ur. 25.01.1972 r. w zaścianku Orzełówka, par. Gierwiaty.
- W 1996 r. ukończył WSD w Grodnie.
- Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. w Katedrze Grodzieńskiej z rąk J.Eks.Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- W latach 2001-2009 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim muzykologię.
- Praca duszpasterska:
- lata 1996-1998 - wikariusz w parafii Znalezienia Krzyża Swiętego w Grodnie;
- lata 2003-2004 - prefekt i wykładowca WSD w Grodnie;
- 2004-2005 - wiceprokurator WSD w Grodnie;
- 2005-2008 - dyrektor Centrum Pastoralnego przy Konferencji Episkopatu.
- Od 01.01.2009 r. - proboszcz parafii Hołynka i parafii Perstuń oraz wykładowca w WSD w Grodnie i w Instytucie Teologii przy Uniwersytecie Państwowym w Mińsku.

"Kapłaństwo dla mnie jest życiem, służbą i miłością".
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.