Кс. Казімір Жыліс

Ksiądz
Kazimierz Żylis
- Ur. 04.03.1945 r. we wsi Liginiszkis na Litwie.
- Ukończył seminarium w Kownie, święcenia kapłańskie przyjął 17.04.1973 r. w Kownie z rąk Biskupa Łabunasa.
- Praca duszpasterska:
- od 06.10.1983 r. – proboszcz w Indurze.
- od 2001 r. – praca duszpasterska w Grodnie,
- kapelan więzienia oraz wspólnoty litewskiej,
- dyrektor TV Diecezji Grodzieńskiej,
- duszpasterstwo trzeźwości.

"Kapłaństwo jest służbą Bogu i ludziom. Praca z alkoholikami i więźniami daje mi możliwość realizacji mojego kapłaństwa."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.