bialonos

Ksiądz
Paweł Białonos- Ur. 26.01.1974 r. we wsi Paluńce (par. Raduń).
- W 1999 r. ukończył WSD w Grodnie.
- Święcenia kapłańskie przyjął 26.06.1999 r. w Katedrze Grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 1999 – 2001 – wikariusz w Indurze,
- od 2001 r. po dzień dzisiejszy – proboszcz w Makarowcach,
- od 2003 r. – dekanalny wizytator katechetyczny,
- od 2009 r. – wicedziekan dekanatu Brzostowica.

"Kapłan to instrument w Ręku Bożym, którym się Bóg posługuje dla zbawienia człowieka. Posługuje się rękami kapłana, aby błogosławić i rozgrzeszać, posługuje się ustami, aby nauczać i posługuje się sercem, aby kochać."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.