ganczyc

Ksiądz
Józef Hańczyc- Ur. 03.07.1960 r. w Grodnie.
- W 1995 r. ukończył WSD w Grodnie.
- Święcenia kapłańskie przyjął 17.06.1995 r. w Katedrze Grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 1995 – 1996 – wikariusz w Oszmianie,
- od 10.07.1996 po dzień dzisiejszy – proboszcz w parafii św. Rodziny w Lidzie.
- 2003 г. – W 2003 r. ukończył studia z teologii małżeństwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- 2007 г. – w 2007 r. ukończył katechetyczno-pastoralne studia podyplomowe na KULu.

"Kapłaństwo jest służeniem i ofiarą dla tych, kogo Pan Bóg stawia na drodze."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.