Ks. Eugeniusz Borysiuk

Ks. Eugeniusz
Borysiuk - Ur. 23.01.1975 r. w Prużanach.
- W 2003 r. ukończył WSD w Grodnie,
- święcenia kapłańskie przyjął 28.09.2003 r. w Katedrze Grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- od 2003 r. – wikariusz w Kościele Pobernardyńskim w Grodnie,
- З 2006 г. – od 2006 r. po dzień dzisiejszy – proboszcz w parafii Wszystkich Świętych w Grodnie i Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Boboli w Kozłowiczach.

   "Kapłaństwo to wielki dar i tajemnica. To możliwość odczuć w dłoniach Miłość wszechświata i rozdawać Ją potrzebującym. Czasy mogą się zmieniać, warunki ulegać przemianom, lecz to, po czym można poznać prawdziwego posiadacza kapłaństwa Boga, pozostaje niezmienne."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.