Кс. Антоній Абухоўскі

Ksiądz
Antoni Obuchowski- Ur. 10.05.1973 r. w Porzeczu.
- Ukończył WSD w Grodnie, święcenia kapłańskie przyjął 26.06.1999 r. w Katedrze grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 1999 – 2001 – wikary w Katedrze Grodzieńskiej,
- od 2001 r. – administrator Grodno-Południowy,
- dyrektor Caritas w Grodnie w latach 2001-2006.

"Kapłaństwo to dar, który Bóg dał, by służyć Jemu i pomagać ludziom w drodze do zbawienia."
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.